U potrazi za
vjenčanicom

  Radosti i zadovoljstvu koji vas ispunjavaju prilikom vašeg vjenčanja, svakako će pridonijeti i haljina.
Vjenčanu haljinu najmanje ćete nositi u životu, ali ćete na njzien odabir potrošiti najviše vremena.
  Vjenčanica je san svake djevojčice, a kada taj san postane stvarnost, shvatimo da i nije baš jednostavan.

Autentčna fotografija snimljena neposredno
prije vječanja

                                            

 Fotografija: Mario Hrvačić
Svaka od nas naći će se u situaciji da želi neki model
haljine, a u sebi osjeća da on nije za nju.